Giá Đèn Bi Led X Light

 

 

STT Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Thông số
1 LED X-Light V12 Ultra Pro 3,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V12 Ultra Pro
Bảo hành: 18 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 60W
2 Bi Gầm Led X-Light F10 5,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: X-Light F10
Bảo hành: 24 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Công suất: 30W
3 Bi gầm X-Light F10 New 5,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: X-Light F10 new
Bảo hành: 24 Tháng
Công suất: 40W
4 Đèn Bi Led X-Light V20 7,500,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: x-lightv20
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Công suất: 60W
5 BI LED X-LIGHT V20 NEW 2021 7,500,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20-2021
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 60W
6 Bi Led X-Light V20 Ultra 8,500,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20 Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 60W
7 Bi laser X-Light V20L New 9,900,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20L New
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
8 Bi Led X-Light V30 Ultra 10,500,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V30 Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 90W
9 BI LED X-LIGHT V30 ULTRA 2022 10,500,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: v30-ultra-2022
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 85W
10 Bi Laser X-Light V20L 14,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: X-Light V20L
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 65W
11 Bi Laser X-Light V20L Ultra 16,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20L Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 70W
12 Bi Laser X-Light V30L Ultra 18,000,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V30L Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 80W
13 Bi Laser X-Light V30L Ultra – 2022 16,200,000 Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: Bi Laser X-Light V30
Bảo hành: 36 Tháng
Kích thước: 3.0 Inch